Reglament

La Marxa està limitada a 300 persones participants totals.

Reglament
L’objectiu és promocionar i fomentar l’esport de "l’atletisme" de muntanya, i donar a conèixer el potencial humà i natural de la Vall del Corb.

L'inici de la marxa serà a les 8 del matí del dia 2 d'octubre pels caminadors i també per la gent que decideixi fer-ho corrent.Recollida de dorsal de 7 a 7.45 a les piscines de Guimerà.

És  important tenir una bona condició física.

La inscripció de la marxa implica l’acceptació d’aquest Reglament i els participants declaren estar preparats i portar el material adequat per a realitzar la prova.

El participant eximirà de responsabilitat als organitzadors en cas d’accident, lesió o qualsevol altre imprevist.

Cal dur sempre el dorsal facilitat per l’organització de forma visible.

Els corredors/caminadors que decideixin retirar-se de la prova hauran de comunicar-ho a l’organització.

El circuit per on es disputa la marxa de "muntanya" estarà degudament identificat i marcat amb cintes i cartells.

Hi hauran punts de control de compliment obligatori.

En cas de no passar per un punt de control, suposarà la desqualificació del participant.

Comunicar al control més proper qualsevol accident que hagin observat.

No llençar deixalles fora dels llocs designats.

El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la prova, encara que l’organització es reserva el dret de modificar l’horari i el recorregut.

L’organització podrà suspendre la cursa quan les condicions climatològiques ho requereixin.


El fet de realitzar la inscripció vol dir que acepta tots el punts del reglament.

L'edat mínima de participació a la marxa és de 5 anys. Per als menors de 18 anys és necessària l'autorització dels pares o tutors legals.

La totalitat de itinerari està degudament senyalitzat (El 80% del recorregut passa per GR)

Disposarem de 5 avituallaments categoria Master 42km i de 3 la Open 22km

En cas de mal temps o d'altres imprevistos, l'organització podrà plantejar un recorregut alternatiu per a garantir la seguretat dels participants.

Hi haurà servei de cotxe escombra i dutxes a l'arribada. 

Cada control tindrà una hora limit de pas, fora del temps no es podrà continuar
 El temps màxim per fer la marxa Màster s'estableix en 10 hores i la Open en 5 hores. Control total de temps de cada participant, categories Open i Màster  

Els participants que decideixin abandonar ho hauran de comunicar al control més proper.

La inscripció de les persones no federades inclou una assegurança temporal vàlida només durant la prova.


Els dorsals es poden recollir a les piscines municipals de Guimerà:
 
    a) El diumenge 2 d'octubre de 7 h a les 07.45h.


L’organització no es fa responsable dels danys o lesions patides pels participants. Se suposa una bona condició física per part del participant per a prendre part a la prova.

Tot participant autoritza cedir els seus drets d’imatge a l’organització per a ser utilitzats o publicar lliurement qualsevol fotografia o vídeo gravats en el context de la marxa.

Les dades aportades a la inscripció són confidencials. Només seran utilitzades per a què els participants rebin informació sobre les diferents edicions de la marxa.

Inscriure’s implica l’acceptació d’aquest reglament.Motius de desqualificacó
  • No tenir cura de l'entorn per on es desenvolupa la marxa, o actituds poc respectuoses amb la resta de persones participants.
  • No avisar al control més proper o no prestar auxili a qualsevol participant que pugui sofrir algun tipus d'accident.